Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia

Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia A partir de maig de 2017, hi ha mes de mil milions d’usuaris actius al mes per a Gmail, Android, Chrome, Google Play i Mapes. A causa de la naturalesa oberta d’Android, una serie de mercats d’aplicacions de tercers tambe existeix per a Android, ja sigui per proporcionar un substitut per als dispositius que no estan autoritzats a enviar amb Google Play Store, proporcionar aplicacions que no poden ser oferts a Google Play Store a causa a violacions de politica, o per altres raons. Exemples d’aquestes botigues de tercers han inclos la Amazon AppStore, GetJar, i SlideMe. F-Droid, un altre mercat alternatiu, nomes busca proporcionar aplicacions que es distribueixen sota llicencies lliures i obertes. desenvolupament de programari Android es el proces pel qual es creen noves aplicacions per al sistema operatiu Android. Les aplicacions es desenvolupen normalment en el llenguatge de programacio Java utilitzant el kit de desenvolupament de programari Android, pero altres entorns de desenvolupament tambe estan disponibles. El kit de desenvolupament de programari d’Android inclou un conjunt complet d’eines de desenvolupament.

Aquests inclouen un depurador, biblioteques, un emulador de terminal basat en QEMU, documentacio, codi d’exemple i tutorials. plataformes de desenvolupament actualment disponibles son els equips que executen Linux (qualsevol distribucio de Linux d’escriptori moderna), Mac OS X 10.5.8 o posterior i Windows 7 o posterior. A partir de marc de 2015, el SDK no esta disponible en Android en si, sino el desenvolupament de programari es possible mitjancant l’us d’aplicacions d’Android especialitzats. Fins que a la fi de 2014, l’entorn de desenvolupament integrat de suport oficial era Eclipsi mitjancant les eines de desenvolupament Android Plugin, encara IDE IntelliJ IDEA (totes les edicions) es totalment compatible amb el desenvolupament d’Android fora de la caixa, i NetBeans IDE tambe dona suport al desenvolupament d’Android a traves d’un connector. A partir de 2015, Android estudi, realitzat per Google i alimentat per IntelliJ, es l’IDE oficial; No obstant aixo, els desenvolupadors son lliures d’usar que altres, pero Google van deixar clar que ADT esta desfasada i oficialment des de finals de 2015 per centrar-se en Android Studio com l’IDE oficial d’Android. Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia