Perihal Remi13

Remi13 Agen Sakong Judi BandarQ Capsa Susun Bandar Poker Online Indonesia Mae Poker yn gem gerdyn poblogaidd sy’n cyfuno elfennau o siawns a strategaeth. Mae yna wahanol arddulliau o poker, ac mae pob un ohonynt yn rhannu amcan o gyflwyno’r llaw lleiaf tebygol neu sgor uchaf. Mae llaw poker yn gyfluniad o bum card, naill ai’n cael ei dal yn gyfan gwbl gan chwaraewr neu wedi’i dynnu’n rhannol o nifer o gardiau cymunedol a rennir. Mae chwaraewyr yn betio ar eu dwylo mewn nifer o rowndiau wrth i gardiau gael eu tynnu, gan ddefnyddio gwahanol strategaethau mathemategol a greddfol mewn ymgais i wrthwynebwyr gwell. O ystyried nifer o wahanol ffurfiau a gwahanol ddeinameg y gem, mae’r strategaeth poker yn dod yn bwnc cymhleth. Mae’r erthygl hon yn ceisio cyflwyno dim ond y cysyniadau strategaeth sylfaenol. Mae theorem sylfaenol y poker, a gyflwynwyd gan David Sklansky, yn datgan: Bob tro y byddwch chi’n chwarae eich llaw y ffordd y byddech chi’n ei gael pe gallech chi weld cardiau eich gwrthwynebwyr, rydych chi’n ennill, a phob tro mae’ch gwrthwynebwyr yn chwarae eu cardiau yn wahanol i’r ffordd y byddent yn ei chwarae Os ydynt yn gallu gweld eich cardiau, rydych chi’n ennill.

Theorem hwn yw’r sylfaen ar gyfer llawer o bynciau strategaeth poker. Er enghraifft, mae bluffing a chwarae’n araf (esboniwyd isod) yn enghreifftiau o ddefnyddio twyll i annog eich gwrthwynebwyr i chwarae yn wahanol i’r hyn y byddent yn ei wneud pe gallent weld eich cardiau. Mae rhai eithriadau i’r theorem sylfaenol mewn rhai sefyllfaoedd pot aml-ffordd, fel y disgrifir yn theori Morton. Y berthynas rhwng gwrthdaro potiau a chredau ennill yw un o’r cysyniadau pwysicaf yn y strategaeth poker. Pethau pot yw’r gymhareb o faint y pot i faint y bet sydd ei angen i aros yn y pot. Er enghraifft, os bydd yn rhaid i chwaraewr ffonio $ 10 am gyfle i ennill pot $ 40 (heb gynnwys eu galwad $ 10), mae eu crogiau pot yn 4 i 1. Er mwyn cael disgwyliad positif, mae’n rhaid i gymhlethdod chwaraewr fod yn well na’u rhyfeddod. Os yw gwrthdaro’r chwaraewr hefyd yn ennill 4-i-1 (20% o siawns o ennill), dychweliad disgwyliedig yw torri hyd yn oed (ar gyfartaledd, colli pedair gwaith ac ennill unwaith bob pum gwaith maen nhw’n chwarae pot o’r fath). Cysyniad cymhleth yw cysyniad mwy cymhleth, er ei fod yn gysylltiedig a gwrthdaro. Remi13 Agen Sakong Judi BandarQ Capsa Susun Bandar Poker Online Indonesia